Прием

        Когато родителят е на път да преживее най-вълнуващия момент от личностното израстване на детето си е изправен пред едно начало. Началото е свързано с претегляне на избора, който има и вземането на правилното решение. Да повери най-милото си – ДЕТЕТО, в ръцете на добър учител, зад който стои авторитетна институция. Да се озове в приветлива класна стая, в която ще срещне нови приятелства с любознателни и весели съученици. Училището е втори дом, в който децата ни прекарват по-голяма част от времето си. Тук се учим на най-важните уроци – да се обичаме и уважаваме, да бъдем добри! Това предполага отговорност за създаване и поддържане на среда, която е близка до семейната и приятелската среда на детето.

В училище организираме извънкласни дейности и извънучилищни форми на обучение, като:

• Тържества по различни поводи

• Екскурзии с учебно - възпитателна цел

• Посещения на изложби и културни институции

• Работа по проекти, състезания и олимпиади

• Училище сред природата

• Морски лагери и зелени училища

• Походи и игри на открито

Интересно и забавно е да си ученик в Основно Училище „Константин Костенечки“!

Очакваме Ви при нас в първи клас!