Дневен режим

Утвърдил:

Ангелина Пергелова- директор

 

ЦОУД   I – II   клас

Учебни часове

Разписание на дейностите

Начало и край на часа

Междучасие

1

Организиран отдих и физическа активност

12:00-12:35

12:35-12:45

2

Организиран отдих и физическа активност

12:45-13:20

13:20-13:30

3

Самоподготовка

13:30-14:05

14:05-14:15

4

Самоподготовка

14:15-14-50

14:50-15:00

5

Занимания по интереси

15:00-15:35

15:35-15:45

6

Занимания по интереси

15:45-16:20

 

 

ЦОУД   III   клас

Учебни часове

Разписание на дейностите

Начало и край на часа

Междучасие

1

Организиран отдих и физическа активност

12:30-13:00

13:00-13:10

2

Организиран отдих и физическа активност

13:10-13:40

13:40-13:50

3

Самоподготовка

13:50-14:30

14:30-14:40

4

Самоподготовка

14:40-15:20

15:20-15:30

5

Занимания по интереси

15:30-16:10

16:10-16:20

6

Занимания по интереси

16:20-17:00

 

 

ЦОУД   IV-VII клас

Учебни часове

Разписание на дейностите

Начало и край на часа

Междучасие

1

Организиран отдих и физическа активност

13:10-13:40

13:30-13:40

2

Организиран отдих и физическа активност

13:45-14:15

14:10-14:20

3

Самоподготовка

14:25 -15:05

15:00-15:10

4

Самоподготовка

15:15-15:55

15:50-16:00

5

Занимания по интереси

16:05-16:45

16:40-16:50

6

Занимания по интереси

16:50-17:30