График класни и контролни работи през 1 срок

ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН

ЕТАП I СРОК УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

КЛАС

Vа

VI а

VII а

VII б

ПРЕДМЕТИ

Български език и

литература

 

06.10.2023 г.

17.10.2023 г.

03.11.2023 г.

21.11.2023 г.

08.12.2023 г.

 

Класна работа:

16.01.2023г.

23.11.2023 г.

 

 

 

 

Класна работа:

24.01.2023г.

20.11.2023 г.

18.12.2023 г.

 

 

 

Класна работа:

18.01.2023г.

20.11.2023 г.

18.12.2023 г.

 

 

 

Класна работа:

18.01.2023г.

Английски език

 

28.09.2023 г.

13.11.2023 г.

04.12.2023 г.

23.01.2024 г.

28.09.2023 г.

10.11.2023 г.

20.11.2023 г.

11.12.2023 г.

11.01.2024 г.

26.09.2023 г.

13.11.2023 г.

12.12.2023 г.

18.01.2024 г.

25.09.2023 г.

16.11.2023 г.

15.12.2023 г.

19.01.2024 г.

Математика

03.10.2023 г.

05.12.2023 г.

 

 

 

Класна работа:

21.12.2023 г.

 

03.10.2023 г.

23.10.2023 г.

23.11.2023 г.

 

Класна работа:

09.01.2024 г.

03.10.2023 г.

25.10.2023 г.

14.11.2023 г.

22.11.2023 г.

Класна работа:

20.12.2023 г.

03.10.2023 г.

25.10.2023 г.

14.11.2023 г.

22.11.2023 г.

Класна работа:

20.12.2023 г.

Компютърно моделиране

и информационни технологии

Iгр.

IIгр.

15.12.2023 г.

 

 

10.11.2023 г. 15.12.2023 г.

05.10.2023 г.

15.12.2023 г.

Компютърно моделиране

и информационни технологии

 

 

20.09.2023 г.

25.10.2023 г.

31.01.2024 г.

Iгр.

IIгр.

18.09.2023 г.

23.10.2023 г.

 

20.09.2023 г.

25.10.2023 г.

31.01.2024 г.

История и

цивилизация

02.10.2023 г.

10.11.2023 г.

12.01.2024 г.

02.10.2023 г.

27.11.2023 г.

29.01.2024 г.

25.09.2023 г.

13.12.2023 г.

 

25.09.2023 г.

13.12.2023 г.

 

География и икономика

26.10.2023 г.

23.11.2023 г.

18.01.2024 г.

27.09.2023 г.

29.11.2023 г.

31.01.2024 г.

28.09.2023 г.

16.01.2024 г.

 

28.09.2023 г.

16.01.2024 г.

 

Човекът и природата

15.11.2023 г.

08.01.2024 г.

08.11.2023 г.

06.12.2023 г.

22.01.2024 г.

 

 

 

Физика и астрономия

 

 

25.01.2024 г.

25.01.2024 г.

Химия и опазване на

околната среда

 

 

06.11.2023 г.

13.12.2023 г.

06.11.2023 г.

13.12.2023 г.

Биология и здравно образование

 

 

10.11.2023 г.

10.11.2023 г.