Обществен съвет

Обща информация

Обществен съвет към ОУ "Константин Костенечки", село Костенец е създаден през 2016 година


Резултати от избора на обществен съвет към ОУ"Константин Костенечки"

Редовни членове на Обществен съвет към ОУ "Константин Костенечки", за мандат 2019-2022 г.са: Мария Омайска-председател на ОС, Анита Доинска, Йорданка Стоименова, Мария Конарева-Ваклина-секретар на ОС, Александра Анастасова-Кайтазова, Резервни членове: Кристиана Ценкова, Мария Тодорова, Светлана Рашева.

Научи повече