Обществен съвет

Обща информация

Обществен съвет към ОУ "Константин Костенечки", село Костенец е създаден през 2016 година