Седмична програма

Седмична програма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I а КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Математика

1. Български език и литература

1. Български език и литература

1.Изобразително изкуство

1.  ИУЧ- Английски език

2.Родинознание

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

2.ИУЧ- Български език и литература

3. Музика

3.  Математика

3. Математика

3. Български език и литература

3.ИУЧ- Математика

4. Български език и литература

4.Физическо възпитание и спорт

4. Музика

4.Математика

4. Технологии и предприемачество

5.Български език и литература

5.Час на класния ръководител

5.Физическо възпитание и спорт

5.Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I б КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика

1.  Български език и литература

1. Математика

1. Музика

1. Технологии и предприемачество

2.Музика

 

2. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

2. Български език и литература

2. ИУЧ- Български език

3. Български език и литература

3. Физическо възпитание и спорт

3. Изобразително изкуство

3. Математика

3. ИУЧ- Математика

4. Български език и литература

4.Математика

4.   Български език и литература

4. Родинознание

4.  ИУЧ-Английски език

5. Физическо възпитание и спорт

5.Час на класния ръководител

5.  Български език и литература

5. Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I I КЛАС

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Музика

1.  Математика

1. Математика

1.  Физическо възпитание и спорт

1.  ИУЧ- Български език

2.Английски език

 

2.  Физическо възпитание и спорт

2. Музика

2. Български език и литература

2.  ИУЧ- Математика

3. Математика

3.  Български език и литература

3. Английски език

3. Български език и литература

3. Родинознанние

4. Български език и литература

4. Български език и литература

4.   Български език и литература

4. Математика

4.  Технологии и предприемачество

5. Изобразително изкуство

5.Час на класния ръководител

5.  Български език и литература

 

5.  ИУЧ-Английски език

 

6.Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА III а КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика

1.   Физическо възпитание и спорт

1. Български език и литература  Математика

1.  Компютърно моделиране- 1 група

1.  Човек и природа

2.Английски език

 

2.   Български език и литература

2. Български език и литература

2.  Математика

2.  ИУЧ- Математика

3.  Български език и литература

3.  Български език и литература

3. Английски език

3.  Физическо възпитание и спорт

3.  ИУЧ- Български език

4. Български език и литература

4.  Математика

4.    Математика

4. Английски език

4.  ИУЧ-Английски език

5. Музика

5.Човек и общество

5.  Изобразително изкуство

5. Български език и литература

5. Технологии и предприемачество

6. Човек и общество

6. Час на класния ръководител

6.  Изобразително изкуство

6. Компютърно моделиране- 2 група

 

 

 

 

7. Спортни дейности

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА IV КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Компютърно моделиране- 1 група

1.   Музика

1. Математика

1.   Български език и литература

1.   ИУЧ- Български език Човек и природа

2.  Математика

 

2.   Български език и литература

2. Английски език

2.   Български език и литература Математика

2.  ИУЧ- Математика

3.  Български език и литература

3.  Български език и литература

3. Физическо възпитание и спорт

3.   Математика

3.   ИУЧ-Английски език

4.  Изобразително изкуство

4.  Математика

4. Български език и литература

4.  Технологии и предприемачество

4.  Физическо възпитание и спорт

5.  Изобразително изкуство

5.Човек и общество

5.   Български език и литература

5. Английски език

5. Човек и природа

6.  Компютърно моделиране- 2 група

6. Час на класния ръководител

6.  Човек и природа

6. Музика

 

 

7.Спортни дейности

 

 

 

  • Спортни дейности- по 2 часа през седмица

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА V а КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Човекът и природата

1. Английски език

1. Математика

1.Компютърно моделиране и информационни технологии I група

1.   Компютърно моделиране и информационни технологии I група

2. Математика

2. Математика

2. Математика РП

2. Английски език

2. Музика

3. История и цивилизации

3.  География и икономика

3. Човекът и природата

3. Физическо възпитание и спорт

3. Математика

4. Изобразително изкуство

4. Български език и литература

4.  Български език и литература

4. Български език и литература

4. История и цивилизации

5. Изобразително изкуство

5. Български език и литература

5.Музика

5. Математика

5. Български език и литература

6. Български език и литература

6. Физическо възпитание и спорт

6. Технологии и предприемачество

6. География и икономика

6. Български език и литература РП

7. Английски език

7. Час на класа

7.  Технологии и предприемачество

7. Компютърно моделиране и информационни технологии II група

7.  Компютърно моделиране и информационни технологии II група

8.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица
9. 
Спортни дейности (баскетбол) – през седмица

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА VI а КЛАС

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. История и цивилизации

1. Компютърно моделиране и информационни технологии I група

1.  Компютърно моделиране и информационни технологии I група

1. География и икономика

1.    Български език и литература РП

2. Човекът и природата

2. Английски език

2. География и икономика

2. Математика

2. Английски език РП

3. Математика

3.  Математика

3. Български език и литература

3. Математика РП

3. Изобразително изкуство

4. Английски език

4. Човекът и природата

4.  Български език и литература

4. Физическо възпитание и спорт

4. Изобразително изкуство

5. Български език и литература

5. Музика

5. Човекът и природата

5. Български език и литература

5. Математика

6. Музика

6. Български език и литература

6. Математика

6. Английски език

6. История и цивилизации

 

7. Час на класа

7.  Физическо възпитание и спорт

7. Технологии и предприемачество

7. Спортни дейности (баскетбол) – през седмица

 

8. Kомпютърно моделиране и информационни технологии II група

8. Kомпютърно моделиране и информационни технологии II група

 

8.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА VII а КЛАС

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Математика

1.  Математика

1. Български език и литература

1. Математика

1.   Биология и здравно образование

2. История и цивилизации

2. География и икономика

2. Химия и опазване на околната среда

2. География и икономика

2.  Български език и литература РП

3. Химия и опазване на околната среда

3.   Английски език

3. Математика

3.  Английски език

3.  Компютърно моделиране и информационни технологии

4. Български език и литература

4.  Изобразително изкуство

4.  Математика РП

4.  Музика

4. Математика

5.  Английски език

5.   Български ези и литература

5. История и цивилизации

5.  Физика и астрономия

5. Технологии и предприемачество

6.  Физическо възпитание и спорт

6. Биология и здравно образование

6. Физическо възпитание и спорт

6. Български език и литература

6. Физическо възпитание и спорт РП

 

7. Час на класа

7.  Музика

7. Български език и литература

7.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица

 

 

 

 

8.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА VII б КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Компютърно моделиране и информационни технологии I група

1.  География и икономика

1. Химия и опазване на околната среда

1. Английски език

1.   Английски език

2. Математика

2. Математика

2. Български език и литература

2.  Математика

2. Математика

3.  Български език и литература

3.  Математика РП

3. История и цивилизации

3. Български език и литература

3. Български език и литература РП

4. История и цивилизации

4. Български език и литература

4.  Физическо възпитание и спорт

4. Български език и литература

4. Биология и здравно образование

5. Химия и опазване на околната среда

5. Биология и здравно образование

5. Математика

5. География и икономика

5. Физическо възпитание и спорт РП

6. Английски език

6. Изобразително изкуство

6. Музика

6.  Физика и астрономия

6. Технологии и предприемачество

7. Физическо възпитание и спорт

7. Час на класа

7.  Компютърно моделиране и информационни технологии II група

7. Музика

 

8.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица
9.  Спортни дейности (баскетбол) – през седмица