Прием за I клас

Прием за I клас

Прием за I клас

     

Необходими документи:

  • Заявление 
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Оригинал и копие на удостоверение за завършена подготвителна група
  • Медицински картон на детето