Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители , на 30.11.2022 г. / сряда / от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I до VII клас .

Научи повече

Светъл ден за поглед към миналото, което вижда и духовността на бъдещето, носена и пръскана в сърцата ни!

За поредна година отдадохме почит чрез разнообразни дейности на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Научи повече

Спортен празник в нащето училище

На 28.10.2022г. отново се проведе поредният Спортен празник в нашето училище! Учениците бяха обзети от ентусиазъм и нетърпеливо очакване през цялата седмица.

Научи повече

Капачки за бъдеще

За поредна година ОУ"Константин Костенечки" участва в инициативата "Капачки за бъдеще". Получихме грамота и три фиданки за засаждане в училищния двор.

Научи повече

Ден на българската община

По повод деня на българските общини, на гости на кметство село Костенец бяха учениците от седмите класове. Те се запознаха със създаването, функционирането и дейността на община Костенец и кметството. Видяха старите регистри, съставени за село Костенец, когато то е било община.

Научи повече