Обществен съвет (Архив)

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ"Константин Костенечки"

Редовни членове на Обществен съвет към ОУ "Константин Костенечки", за мандат 2019-2022 г.са:Мария Омайска-председател на ОС,Анита Доинска,Йорданка Стоименова,Мария Конарева-Ваклина-секретар на ОС,Александра Анастасова-Кайтазова, Резервни членове:Кристиана Ценкова,Мария Тодорова,Светлана Рашева.

Научи повече