Обществен съвет към ОУ "Констентин Костенечки"- мандат 2023/2026г.

Обществен съвет към ОУ "Констентин Костенечки"- мандат 2023/2026г.

Състав на Обществен съвет към ОУ "Констентин Костенечки"- мандат 2023/2026г."

Председател: Диана Минчева - Дукова

Секретар: Лидия Атанасова

Представител от община Костенец: Александра Кайтазова

ЧЛЕНОВЕ: Мария Тодорова, Галина Доцева

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Райчева, Десислава Шопска

Представители на учениците:

Калоян Малаков

Николета Кольова

Виктор Наджаков