График за провеждане на консултации по предмети 1 срок

Утвърдил:

Ангелина Пергелова – директор

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Клас

Ден от седмицата

Час

Място

1. 

Катерина Спасова

Начален учител

Сряда

12:05

Класна стая

2.      

Павлина Змиярова

Начален учител

Понеделник

12:05

Класна стая

3.      

Йонка Дарандашева

Начален учител

II

Петък

12:10

Класна стая

4.

Светла Гергинова

Начален учител

III

Петък

12:30

Класна стая

5.      

Ангелина Спасова

Начален учител

IV

Четвъртък

13:15

Класна стая

6.

Галина Попова

Биология и здравно образование

VII

Понеделник

14:30

Кабинет - природни науки III ет.

7.

Галина Попова

Химия и опазване на околната страна

VII

Понеделник

14:30

Кабинет - природни науки III ет.

8.

Галина Попова

Физика и астрономия

VII

Понеделник

14:30

Кабинет - природни науки III ет.

9.

Галина Попова

Човекът и природата

V

Петък

13:15

Кабинет - природни науки III ет.

10.   

Галина Попова

Човекът и природата

VI

Петък

13:15

Кабинет - природни науки III ет.

11.

Мариана Кацарова

Математика

V

Вторник

14:00

Кабинет - математика III ет.

12.   

Мариана Кацарова

Математика

VI

Петък

13:20

Кабинет - математика III ет.

13.   

Мариана Кацарова

Математика

VII

Понеделник

13:15

Кабинет - математика III ет.

14.

Галя Тодорова

История и цивилизация

 

V

Сряда

13:15

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

15.   

Галя Тодорова

История и цивилизация

 

VI

Сряда

13:15

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

16.   

Галя Тодорова

История и цивилизация

 

VII

Сряда

13:15

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

17.

Галя Тодорова

География и икономика

 

V

Четвъртък

14:00

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

18.   

Галя Тодорова

География и икономика

 

VI

Четвъртък

14:00

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

19.   

Галя Тодорова

География и икономика

 

VII

Четвъртък

14:00

Кабинет -история и цивилизация IV ет.

20.

Христина Бежанска

Български език и литература

V

Вторник

13:55

Кабинет - БЕЛ IV ет.

21.   

Симона Асенова

Български език и литература

VI

Понеделник

15:00

Кабинет - БЕЛ IV ет.

22.   

Симона Асенова

Български език и литература

VII

Понеделник

14:00

Кабинет - БЕЛ IV ет.

23.

Мария Бахчеванова

Математика

VI

Понеделник

14:00

Кабинет -математика IV ет.

24.

Ивелина Бекярова

Английски език

V

Понеделник

14:00

Кабинет- Английски език IV ет.

25.   

Ивелина Бекярова

Английски език

VI

Понеделник

14:00

Кабинет- Английски език IV ет.

26.   

Ивелина Бекярова

Английски език

VII

Понеделник

14:00

Кабинет- Английски език IV ет.