Обновяване на материалната база на ОУ "Константин Костенечки"

Обновяване на материалната база на ОУ "Константин Костенечки"

Обновяване на материалната база на ОУ "Константин Костенечки"

Обновяването, осъвременяването на материалната база е съпътстващ стремеж на всяко българско училище! Но нито възможностите, нито стартът са равни.

В ОУ"Константин Костенечки" всяка стъпка в тази посока е особено ценна, защото е плод на големи съвместни усилия на училищната общност.

Децата на с. Костенец заслужават уютна и красива образователна среда. Училищното ръководство, Училищното настоятелство, учителите и родителите не пестят сили, за да осигурят необходимото. Малките на пръв поглед неща тук са големи постижения.

Истинско удовлетворение носят новообзаведената стая за ЦОУД 1 клас, подновените маси в училищния бюфет, топлия нов артвид на кабинета по музика, освежения разчупен облик на мултимедийния кабинет.