Ден на българската община

Ден на българската община

Ден на българската община

По повод деня на българските общини, на гости на кметство село Костенец бяха учениците от седмите класове. Те се запознаха със създаването, функционирането и дейността на община Костенец и кметството. Видяха старите регистри, съставени за село Костенец, когато то е било община.