Капачки за бъдеще

Капачки за бъдеще

Капачки за бъдеще

За поредна година ОУ"Константин Костенечки" участва в инициативата "Капачки за бъдеще".

Получихме грамота и три фиданки за засаждане в училищния двор.