Спортен празник в нащето училище

Спортен празник в нащето училище

Спортен празник в нащето училище

На 28.10.2022г. отново се проведе поредният Спортен празник в нашето училище! Учениците бяха обзети от ентусиазъм и нетърпеливо очакване през цялата седмица. С помощта на учителите подготвиха всичко необходимо за похода и организираните спортни игри. Децата преживяха един ден на радост и веселие, много игри и забавление. Но най-вече доказаха, че са задружни и изпитват удоволствие от общуването един с друг. В края всички бяха поизморени, но доволни и щастливи. Денят беше празник и на другарството!