КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ!

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ!

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ!

Уважаеми родители и ученици , 

информирамe ви, че съгласно заповед № РД 09-4066 /30.08.2022 г . на Министъра на образованието и науката за графика на учебното време през учебната 2022 / 2023 година учениците са в Коледна ваканция за периода от 24.12.2022 г. /събота/ до 02.01.2023 г. /понеделник/вкл.

Редовните учебни занятия ще започнат на 03.01.2023 г.  /вторник/.

Весели празници !