Международния ден на прегръдката

Международния ден на прегръдката

Международния ден на прегръдката

По инициатива на Ученическия съвет в ОУ „Константин Костенечки“ отбелязахме Международния ден на прегръдката. Учениците от прогимназиален етап посетиха съучениците си в начален етап, разказвайки им, че така както се нуждаем от въздух, вода и храна, така и прегръдката ни съпътства от първите секунди на нашия живот и тя е жизненоважна съставка от нашия живот. Беше емоционален и вълнуващ ден!