Моменти от деня на ученическото самоуправление в ОУ „Константин Костенечки“

Моменти от деня на ученическото самоуправление в ОУ „Константин Костенечки“

Моменти от деня на ученическото самоуправление в ОУ „Константин Костенечки“

Моменти от деня на ученическото самоуправление в ОУ „Константин Костенечки“
Учениците ни влезнаха в роли – на преподаватели, на управленци…
Сериозната и отговорна длъжност на директор пое Нели Апостолова, която осъществи контрол за присъствието и отсъствието на учениците днес в училище. Обсипана от документи се оказа и Емануела Ценкова, която бе секретар и домакин.
Третокласниците Радина Пенджурова и Деян Змияров смело замениха г-жа Спасова в часовете по четене и математика.
Ангел Илчев, който е в четвърти клас представи своя презентация пред класа и изнесе урок на тема „Хранене при човека“.
Виктор Наджаков и Мартин Матрачийски в пети клас проведоха забавен и интригуващ час, говорейки с класа за Развиване на умения за справяне при различни житейски ситуации.
Часовете по английски език умело се проведоха от Алфи Янг, Николай Иванов и Александрина Ваклина, отчитайки дейността си като трудна, но и много забавна.
Мария Димова и Иванела Георгиева също приеха предизвикателството и проведоха часа по литература, представяйки пред класа живота и творчеството на Пенчо Славейков.
Колегите от ЦОУД също бяха успешно заменени от представители на групите им. Димитър Петринин за шести клас, Александра Дакова за пети и Иванина Атанасова за седми.
Всички учители имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес. Учениците-учители успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.