09.05. - Ден на Европа

09.05. - Ден на Европа

09.05. - Ден на Европа

Талантливите четвъртокласници отбелязаха и празника посветен на мира и обединението в Европа като представиха групови проекти.
В часа на класа се запознаха с още информация за този ден и получиха работни листове от г-жа Змиярова, върху които творчески залепиха знамената на държавите от Европейския съюз, разбирайки колко е важно да бъдем единни в многообразието.