Пети математически турнир на английски език

 Пети математически турнир на английски език

Пети математически турнир на английски език

Нашите ученици се отличиха на петия математически турнир на английски език, който се проведе в Професионална гимназия по туризъм в гр. Самоков. 
Те се състезаваха срещу ученици от други училища и се класираха на високи позиции във възрастовите групи.
Първият кръг включваше 10 задачи, които трябваше да се решат в рамките на 1 час, а във втория една задача се изискваше да бъде решена за време. Условията на задачите бяха на английски език.
Между отделните кръгове на състезанието домакините бяха подготвили богат кетъринг и анимация. В паузите участниците играха на двора, танцуваха, пяха и се забавляваха. Учителите, придружаващи отборите, имаха възможност да обменят опит и да споделят добри практики.
Представителите на трети и шести клас се класираха на второ място, а учениците от пети и седми клас завоюваха първите места в своите възрастови групи.
Постиженията са гордост за нашето училище!
Поздравления на талантливи ученици за техните успехи!