Освещаване на параклис “Св.вкмч. Георги Победоносец”

Освещаване на параклис “Св.вкмч. Георги Победоносец”

Освещаване на параклис “Св.вкмч. Георги Победоносец”

Ученици и танцовият състав на ОУ “Константин Костенечки” имаха честта да участват при тържественото освещаване на параклис “Св.вкмч. Георги Победоносец” на историческата местност Кръстите.
Винаги е вдъхновяващо да видим ученици да споделят своите таланти и да участват в културни събития като това!