Новини

Екскурзия до Щраусовата ферма

По повод завършването на учебната години учениците от I, II и III клас на училище ОУ "Константин Костенечки" с. Костенец, посетиха Щраусовата ферма в град Долна баня. Там те се запознаха с начина на живот и особеностите в живота на щраусите.

Научи повече

Всичко първо е красиво

На 1 юни 2022 година учениците от 1.клас, с класен ръководител г-жа Гергинова и учител в ЦОУД г-жа Тодорова - Колева, получиха своите удостоверения за успешно завършен първи клас.

Научи повече

Патронен празник на ОУ "Констанин Костенечки"

“Главата на всяко книжовно дело са писмената и тяхната правилна наредба.” Константин Костенечки Вещ книжовник и верен Евтимиев последовател, Константин Костенечки съумява да съчетае в своето литературно дело философските дирения на бурното и трагично време на XIV и XV век с активна обществена дейност. Въпреки тесните му връзки с църквата през целия си живот Константин Костенечки остава СВЕТСКО лице. Той е учител-педагог, преводач, граматик, културен съветник…

Научи повече

Изнесен открит урок по изобразително изкуство с учениците от 3.а клас

Изнесен открит урок по изобразително изкуство с учениците от 3а клас Тема на урока: „Пролетни празници“ Провежда се в централното фоайе на НЧ „Просвета – 1881“, село Костенец.

Научи повече

Тържество на IV клас, посветено на празниците „Лазаровден, Цветница и Великден“.

С пролетно настроение, емоции и талант, учениците от IV клас, с класен ръководител г-жа Йонка Дарандашева, представиха своето пролетно тържество, посветено на празниците „Лазаровден, Цветница и Великден“.

Научи повече